Лого на фирмата

Аренда

ПРИСТА ЛЕНД АРЕНДУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ГР.РУСЕ И КВАРТАЛИТЕ - СРЕДНА КУЛА И ДОЛАПИТЕ.
СЕЛАТА ДОЛНО АБЛАНОВО, ХОТАНЦА, ПРОСЕНА.


НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА!

Аренда (отдаване под наем) е форма на пазарна сделка между земевладелец и арендатор (ползвател), чрез която се предава за временно владение и ползване при определени условия на земя и срещу насрещна арендна цена. Арендната цена не е задължително парична и като правило се заплаща след приключване на стопанската година.Минималният срок за аренда е 4 години.Когато не е посочен минимален срок, се счита, че срокът на договора е минималният.Арендната цена не може да се променя преди изтичането на договора.Арендата е широко застъпена сделка в земеделието и добивната промишленост, като чрез нея арендаторите окрупняват големи площи, което спомага постигането на по-добри производствени резултати.


©2012.Всички права запазени.